výpis z obchodního rejstříku

souhlas s elektronickou fakturací